Добре дошли в официалния сайт на адвокат Петя Керанова

АДВОКАТ ПЕТЯ КЕРАНОВА

Предлагам правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански и наказателни дела пред българските съдилища.
Цел в работата ми е компетентното и акуратно правно обслужване на клиентите, които са ми доверили решаването на проблема си. Прилагайки своя професионален опит и юридически знания, се стремя да подхождам с подчертано внимание към всеки отделен казус и да съдействам за ефективната защита на правния ви интерес.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Гражданско право

Правни консултации по гражданско-правни въпроси.

=

Търговско право

Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци.

=

Семейно и наследствено право

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси.

=

Наказателно право

Представителство в досъдебното производство. Водене на наказателни дела от общ характер.

=

Вещно и облигационно право

Консултации по вещноправни и реституционни въпроси.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Завършила съм Юридически факултет на БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕСИТЕТ през 1999 година. Придобих юридическа правоспособност месец януари 2001 година. Вписана съм като адвокат в регистъра на адвокатска колегия София от месец януари 2011 година. Практикувам предимно в гражданско-правната сфера.
При необходимост, с оглед пълната и професионална защита на правния интерес на клиента, по въпроси касаещи специфични правни знания, в дейността си сътрудничи с колеги—специалисти в съответната област, което осигурява възможност да се покрие максимално голям периметър от сферите на правото.

Офис Казанлък

Адрес: ул. „Славянска“ 6, 10, 6100 Казанлък, България
Телефон: 0431 6 30 06 за справки по дела
Mtel: 08888594592
Vivacom: 0878728219
E-Mail: p_keranova@abv.bg

Офис София

Адрес: ул. „Лом“ 1, 1000 София, България
Vivacom: 0878728219
Mtel: 08885994592
E-Mail: p_keranova@abv.bg

3 + 15 =